logo_hdsro

Kontaktné informácie

Košovská 11B,

971 01 Prievidza

+421 905 288 104

homola@hdsro.sk

Architektonicko-projekčná kancelária HD S.R.O.

Zaoberáme sa projektovaním pozemných stavieb, statikou, súdnoznalectvom, odhadom hodnoty nehnuteľností, odborným stavebným poradenstvom a dozorom na stavbách.

Budeme tak pri vás stáť od návrhu projektu až po kolaudáciu samotnej stavby. Postaráme sa o kompletnú stavebnú dokumentáciu, budeme vás zastupovať v stavebnom konaní a zabezpečíme stavebný aj autorský dozor priamo pri realizácii stavby.

O kvalite našich služieb hovorí naša práca. Mali sme totiž možnosť spolupracovať na unikátnych stavbách v prievidzskom okrese, ako je napríklad Reštaurácia & Penzión Meridiana, Rm Sport Restort či predajne spoločnosti COOP Jednota.

  • statika, znalectvo, stavebné dozory
  • architektúra, projektovanie
  • elektrika, zdravotechnika (voda kanalizácia) vykurovanie, požiar
  • inžinierska činnosť

Náš odborný tím

Ing. Dušan Homola

konateľ spoločnosti

súdny znalec

autorizovaný stavebný inžinier – statika stavieb

projektant pozemných stavieb

stavebný dozor

Ing. arch Silvia Petrášová, PhD

hlavný architekt spoločnosti

Ing. Michal Hromada

statika - návrhy, výpočty a posúdenia

Ing. Andrea Bujnová

statika - návrhy, výpočty a posúdenia

Igor Mokrý

stavebné projektovanie  stavieb a rozpočtovanie stavieb

Ing. Marcel Vetrák

projekty ZTI

Ing. Lucia Pařízková

stavebné projektovanie  stavieb

Jana Špeťková

stavebné projektovanie  stavieb

Ing. Mária Garajová

zmluvne - projekty ZTI

Ing. Gabriela Šimková

Inžinierska činnosť

Ing. Silvia Keratová

projekty ZTI 

EHB

Alfréd Laluha

projektovanie elektriky a bleskozvodov

Juraj Majo

stavebné projektovanie stavieb

 

Ing. Martin Dzurko

protipožiarne riešenie zabezpečenia stavieb

Soňa Chorvátová

protipožiarne riešenie zabezpečenia stavieb

Marek Dobrotka

stavebné projektovanie stavieb a rozpočtovanie stavieb

 

Ing. Ingrid Blahová

EHB

Ing. Adrián Líška

Dopravné projekty