logo_hdsro

Kontaktné informácie

Košovská 11B,

971 01 Prievidza

+421 905 288 104

hdsro2011@gmail.com
image-layers_3-1
image-layers_3-2
image-layers_3-3
image-layers_3-4

Tvoríme unikátne architektonické a projekčné riešenia

Náš tím tvoria autorizovaní stavební inžinieri, ktorí prinášajú unikátne projekčné riešenia nielen nových, no aj rekonštruovaných pozemných stavieb. Spolu s projektami zabezpečujeme vysporiadanie pozemkov, odborný dozor priamo na stavbe aj všetky potrebné povolenia k realizácii stavby.  

Zabezpečenie inžinierskej činnosti

• Zabezpečenie inžinierskej činnosti

Odhad hodnoty nehnuteľnosti

Odhad hodnoty nehnuteľnosti

Dodatočná legalizácia stavby

Dodatočná legalizácia stavby

Venujeme sa projektovaniu, súdnoznalectvu a odbornému poradenstvu

Projekty

Znalectvo

Dozor

Realizujeme projektovanie stavieb všetkého druhu – od rodinných a bytových domov, administratívnych budov, reštaurácií, rekreačných stavieb, až po líniové stavby, spevnené plochy a mnoho ďalších. Projekčnú činnosť vykonávame pre všetky stupne povolení stavebného úradu:

 • Projekty pre územné rozhodnutie ÚR
 • Projekty pre stavebné povolenie PPSP
 • Realizačné projekty RP
 • Dielenská dokumentácia stavby

V rámci súdnoznalectva sa venujeme odhadom hodnoty nehnuteľností. Vypracovávame odborné posudky k predávaným, respektíve kupovaným nehnuteľnostiam. Zhotovujeme tiež stavebné posudky pri narušených stavbách, spolu s vhodnými stavebnými riešeniami.

 • Odborné stanoviská k predávaným nehnuteľnostiam
 • Písomné posudky nehnuteľností
 • Stanovenie všeobecnej hodnoty pri vysporiadaní či predaji
 • Odborné stavebné posudky k poruchám stavieb

Vykonávame odborný stavebný dozor priamo na stavbách, pričom zastupujeme laickú verejnosť vo vzťahu k realizátorovi stavby. Na projektovaných stavbách vykonávame tiež autorský dozor, vďaka čomu dokážeme zabezpečiť dodržanie projektu stavby bez úprav realizátorom.

 • Odborný stavebný dozor na stavbe
 • Zastupovanie laickej verejnosti vo vzťahu k realizátorovi stavby
 • Kontrola nad realizátorom pri dodržiavaní projektu
 • Odborné stavebné poradenstvo a riešenie vzniknutých problémov
image-layers_4-1
image-layers_4-2

Pripravený stavať? Zastúpime vás v územnom, stavebnom aj kolaudačnom konaní.

Od projektu až k realizácii stavby

Môžete sa na nás spoľahnúť. Budeme pri vás od nákresu projektu až po samotnú kolaudáciu. Zabezpečíme projekt, všetky dokumenty, vysporiadanie pozemku, aj dozor na stavbe.

Stavebný
projekt

Vypracujeme stavebný projekt alebo statický posudok každej stavby od rodinného domu, cez garáž až po veľkú administratívnu budovu či hotel.

Stavebné povolenie

Po schválení projektu zastupujeme klientov aj v stavebnom konaní. Zabezpečíme potrebnú inžiniersku činnosť, vydanie stavebného povolenia a tlačiva o kolaudácii.

Vysporiadanie pozemku

Pri problémoch s pozemkami sa staráme o geometrické plány a tiež prevod, zmenu,
úpravy a vysporiadanie
pozemkov aj v rámci dedičských konaní.